Garpco är ett holdingbolag vars affärsidé består av förvärv, affärsutveckling och ett långsiktigt ägande av små och medelstora företag. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material och Interiör och design. För ytterligare information om företagen, följ länken till våra bolag.

 

Självständig företagsamhet i engagerad koncern

    Aktuellt


  • september 2018

    Garpco söker ny Koncerncontroller/Vice VD, se annons


  • september 2018

    Nytt datum för publicering av periodrapport Kvartal 3 är 2018-11-07.