Garpco är ett holdingbolag vars affärsidé består av förvärv, affärsutveckling och ett långsiktigt ägande av små och medelstora företag. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material och Interiör och design. För ytterligare information om företagen, följ länken till våra bolag.

 

Självständig företagsamhet i engagerad koncern

    Aktuellt


  • augusti 2016

    Bokslutskommuniké för andra kvartalet, se Periodrapport Kv2 2016


  • juni 2016

    Nytt förvärv i Garpco
    Glimakra of Sweden AB, som är en del av Garpco-koncernen, har förvärvat Fanérami Sweden AB, se Pressrelease_Fanerami.