Garpco är ett holdingbolag vars affärsidé består av förvärv, affärsutveckling och ett långsiktigt ägande av små och medelstora företag. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material och Interiör och design. För ytterligare information om företagen, följ länken till våra bolag.

 

Självständig företagsamhet i engagerad koncern

    Aktuellt


  • november 2018

    Periodrapport Kv3 2018


  • november 2018

    Kvartalsrapport Q3 kommer att publiceras 2018-11-15