Utdelning

 

Garpco Aktiebolag (publ) har som mål att utdelningen skall motsvara 20 Р40 % av koncernens vinst efter skatt förutsatt att den finansiella situationen medger detta. Att utdelningen inte är högre motiveras av den uttalade ambitionen att, genom en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv, snabba på tillväxten. Av det skälet behöver koncernen behålla 60 Р80 % av vinsten efter skatt.

Utdelning för verksamhetsåret 2016 är 12,00 kronor (7,00 kronor) per aktie där 8,50 kronor (3,50 kronor) per aktie representerade utdelningspolicyn och 3,50 kronor (3,50 kronor) per aktie är en extra utdelning med hänsyn till bolagets starka finansiella ställning och att de förvärv som genomfördes under 2016 endast har haft begränsad påverkan på koncernens soliditet.

Årsstämma hölls den 3 maj 2017.