Utdelning

 

För verksamhetsåret 2017 föreslår Garpco´s styrelse en utdelning om 12,00 kronor (12,00 kronor) per aktie.

På årsstämma den 7 maj 2018 tas beslut om utdelning.