Utdelning

 

För verksamhetsåret 2017 uppgår utdelningen till 12,00 kronor (12,00 kronor) per aktie.