Finansiell information

Årsredovisningar
Ladda ner vÄra Ärsredovisningar

Årsredovisning 2021 (pdf) »

Årsredovisning 2020 (pdf) »

Årsredovisning 2019 (pdf) »

Årsredovisning 2018 (pdf) »

Årsredovisning 2017 (pdf) »

Årsredovisning 2016 (pdf) »

Årsredovisning 2015 (pdf) »

Årsredovisning 2014 (pdf) »

Årsredovisning 2013 (pdf) »

Årsredovisning 2012 (pdf) »

 

Periodrapporter
Ladda ner vÄra periodrapporter

Periodrapport Kv3 2022 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2022 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2022 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2021 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2021 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2021 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2021 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2020 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2020 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2020 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2020 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2019 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2019 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2019 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2019 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2018 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2018 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2018 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2018 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2017 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2017 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2017 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2017 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2016 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2016 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2016 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2016 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2015 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2015 (pdf) » 

Periodrapport Kv2 2015 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2015 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2014 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2014 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2014 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2014 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2013 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2013 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2013 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2013 (pdf) »

 

Periodrapport Kv4 2012 (pdf) »

Periodrapport Kv3 2012 (pdf) »

Periodrapport Kv2 2012 (pdf) »

Periodrapport Kv1 2012 (pdf) »

 

BolagsstÀmmor
Ladda ner kallelser

PM Kommuniké extra stÀmma Garpco 221110

PM Kallelse till extra stÀmma Garpco 221110

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

Bilaga 1 till styrelsens redogörelse 13.6 ABL

Revisorns yttrande -13 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande -13 kap 8 § ABL

FullstÀndigt beslutsunderlag inför extra stÀmma 221110

FormulÀr för poströstning

FullmaktsformulÀr extra stÀmma 221110

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2022 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2022 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2022 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2022 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2021 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2021 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2021 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2021 (pdf) »

FormulÀr för förhandsröstning per post (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2020 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2020 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2020 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2020 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2019 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2019 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2019 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2019 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2018 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2018 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2018 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2018 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2017 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2017 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2017 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2017 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2016 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2016 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2016 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2016 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2015 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2015 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2015 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2015 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2014 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2014 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2014 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2014 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2013 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2013 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2013 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2013 (pdf) »

 

ÅrsstĂ€mmokommunikĂ© 2012 (pdf) »

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut ÄrsstÀmma 2012 (pdf) »

FullmaktsformulÀr ÄrsstÀmma 2012 (pdf) »

Kallelse till ÅrsstĂ€mma 2012 (pdf) »