Flerårsjämförelse

(Alla belopp i TSEK om inget annat anges)

2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 371 959 378 201 359 330 328 083 283 506
EBITDA 25 601 35 347 36 889 36 523 21 810
Res. efter finansiella poster 9 935 20 431 22 299 25 398 10 854
Balansomslutning 289 310 277 350 267 517 244 587 204 508
Eget kapital 137 241 140 364 134 931 127 779 114 486
Soliditet % 48 51 50 52 56
Avkastning på total kapital % 4 8 9 12 6
Avkastning på eget kapital % 7 15 17 21 10
Antal anställda 263 274 267 240 201
Resultat per aktie kr 8,31 17,91 19,32 21,68 8,95
Utdelning per aktie kr 12,00 12,00 7,00 7,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsområden

Affärsområde: Industriverktyg

Swedex AB i Mjölby och Skogås: Tillverkar och säljer sågklingor, med såväl hårdmetallskär som med diamant samt tillverkar elektropläterade slipverktyg.

Affärsområde: Industrikomponenter i polymera material

UW-ELAST AB i Mariestad och Traryd: Tillverkar och säljer formgjuten polyuretan samt belägger produkter med polyuretan. Företaget utför även formsprutning av detaljer i polyuretan samt marknadsför och säljer gummivalsar. Tillverkningen sker i två tillverkningsenheter, i Mariestad och Traryd.

Gotlands Gummifabrik AB i Hemse på Gotland: Underleverantör av gummi och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher såsom medicin, kablage, design, bilindustrin och skydds/andningsutrustning.

TMRubber Sp. i Dobra, Polen: Tillverkar medicintekniska gummi- och silikonprodukter.

Affärsområde: Interiör och design

Glimakra of Sweden AB i Glimåkra och Tranås: Tillverkar och säljer produktsystem för inredning av offentlig miljö. Bolaget har också en produktionsenhet i Tranås för möbelkomponentstillverkning.

TreCe AB i Norrköping: En ledande aktör inom förvaringsmöbler och källsortering.

Anställda

Garpco AB i Jönköping och Linköping: 3

Swedex AB i Mjölby och Skogås: 43

UW-ELAST AB i Mariestad och Traryd: 63

Gotlands Gummifabrik AB i Hemse på Gotland: 25

TMRubber Sp. i Dobra, Polen: 24

Glimakra of Sweden i Glimåkra och Tranås: 98

TreCe AB i Norrköping: 21