Flerårsjämförelse

(Alla belopp i TSEK om inget annat anges)

2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 328 083 283 506 274 309 251 175 247 592
EBITDA 36 523 21 810 25 044 20 104 23 279
Res. efter finansiella poster 25 398 10 854 14 845 8 485 24 026
Balansomslutning 244 587 204 508 203 932 198 524 199 126
Eget kapital 127 779 114 486 110 812 100 554 97 347
Soliditet % 52 56 54 51 49
Avkastning på total kapital % 12 6 8 5 14
Avkastning på eget kapital % 21 10 14 9 28
Antal anställda 240 201 195 191 202
Resultat per aktie kr 21,68 8,95 12,32 6,80 26,18
Utdelning per aktie kr 12,00 7,00 4,90 1,00 2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsområden

Affärsområde: Industriverktyg

Swedex AB i Mjölby och Tyresö: Tillverkar och säljer sågklingor, med såväl hårdmetallskär som med diamant samt tillverkar elektropläterade slipverktyg.

Affärsområde: Industrikomponenter i polymera material

UW-ELAST AB i Mariestad och Traryd: Tillverkar och säljer formgjuten polyuretan samt belägger produkter med polyuretan. Företaget utför även formsprutning av detaljer i polyuretan samt marknadsför och säljer gummivalsar. Tillverkningen sker i två tillverkningsenheter, i Mariestad och i Traryd.

Gotlands Gummifabrik AB i Hemse på Gotland: Underleverantör av gummi och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher såsom medicin, kablage, design, bilindustrin och skydds/andningsutrustning.

TMRubber Sp. i Dobra, Polen: Tillverkar medicintekniska gummi- och silikonprodukter.

Affärsområde: Interiör och design

Awal AB i Hillerstorp: Bedriver genom dotterbolaget Awal Display AB en verksamhet som omfattar hela kedjan inom display och butiksinredningar.

Glimakra of Sweden AB i Glimåkra och Tranås: Tillverkar och säljer produktsystem för inredning av offentlig miljö. Bolaget har också en produktionsenhet i Tranås för möbelkomponentstillverkning.

Anställda

Garpco AB i Jönköping och Linköping: 3

Swedex AB i Mjölby och Tyresö: 44

UW-ELAST AB i Mariestad och Traryd: 49

Gotlands Gummifabrik AB i Hemse på Gotland: 32

TMRubber Sp. i Dobra, Polen: 18

Glimakra of Sweden i Glimåkra och Tranås: 92

Awal AB i Hillerstorp: 20