Flerårsjämförelse

(Alla belopp i TSEK om inget annat anges)

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 359 330 328 083 283 506 274 309 251 175
EBITDA 36 889 36 523 21 810 25 044 20 104
Res. efter finansiella poster 22 299 25 398 10 854 14 845 8 485
Balansomslutning 267 517 244 587 204 508 203 932 198 524
Eget kapital 134 931 127 779 114 486 110 812 100 554
Soliditet % 50 52 56 54 51
Avkastning på total kapital % 9 12 6 8 5
Avkastning på eget kapital % 17 21 10 14 9
Antal anställda 267 240 201 195 191
Resultat per aktie kr 19,32 21,68 8,95 12,32 6,80
Utdelning per aktie kr 12,00 12,00 7,00 4,90 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsområden

Affärsområde: Industriverktyg

Swedex AB i Mjölby och Tyresö: Tillverkar och säljer sågklingor, med såväl hårdmetallskär som med diamant samt tillverkar elektropläterade slipverktyg.

Affärsområde: Industrikomponenter i polymera material

UW-ELAST AB i Mariestad, Traryd och Töreboda: Tillverkar och säljer formgjuten polyuretan samt belägger produkter med polyuretan. Företaget utför även formsprutning av detaljer i polyuretan samt marknadsför och säljer gummivalsar. Tillverkningen sker i tre tillverkningsenheter, i Mariestad, Traryd och Töreboda.

Gotlands Gummifabrik AB i Hemse på Gotland: Underleverantör av gummi och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher såsom medicin, kablage, design, bilindustrin och skydds/andningsutrustning.

TMRubber Sp. i Dobra, Polen: Tillverkar medicintekniska gummi- och silikonprodukter.

Affärsområde: Interiör och design

Awal AB i Hillerstorp: Bedriver genom dotterbolaget Awal Display AB en verksamhet som omfattar hela kedjan inom display och butiksinredningar.

Glimakra of Sweden AB i Glimåkra och Tranås: Tillverkar och säljer produktsystem för inredning av offentlig miljö. Bolaget har också en produktionsenhet i Tranås för möbelkomponentstillverkning.

Anställda

Garpco AB i Jönköping och Linköping: 3

Swedex AB i Mjölby och Tyresö: 45

UW-ELAST AB i Mariestad, Traryd och Töreboda: 64

Gotlands Gummifabrik AB i Hemse på Gotland: 26

TMRubber Sp. i Dobra, Polen: 24

Glimakra of Sweden i Glimåkra och Tranås: 104

Awal AB i Hillerstorp: 17