Nytt från Garpco

nyckeltal_top

Det ligger ingen motsats i att vara offensiv, att ta flera steg framåt samtidigt som man tänker efter inför varje steg

maj 2018

Årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2018

Bokslutskommuniké för första kvartalet 2018, se Periodrapport Kv1 2018

april 2018

Garpco kallar till årsstämma 7 maj 2018

Kallelse till Årsstämma 2018

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

√Örsredovisning 2017

februari 2018

Bokslutskommuniké 2017, se Periodrapport Kv4 2017

november 2017

UW-ELAST AB, som ingår i Garpco-koncernen, förvärvar Polyteknik i Mariestad AB, se Pressrelease_Polyteknik

november 2017

Periodrapport Kv3 2017

augusti 2017

Periodrapport Kv2 2017

maj 2017

Den 3 maj höll Garpco sin årsstämma, se PM РGarpco РStämmokommuniké årsstämma, samt publicerade bokslutskommuniké för första kvartalet 2017, se Periodrapport Kv1 2017

 

april 2017

√Örsredovisning Garpco 2016

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpco 170503

Fullmaktsformulär årsstämma 170503

mars 2017

Garpco kallar till årsstämma 3 maj 2017, se Kallelse till Årsstämma 2017

 

mars 2017

Swedex AB köper produktion av röjsågklingor, se Pressrelease_Swedex_Strand Verktyg

mars 2017

Nytt datum för årsstämma

Datumet för årsstämma i Garpco är flyttat från den 4 maj till den 3 maj.

februari 2017

Bokslutskommuniké, se Periodrapport Kv4 2016

januari 2017

UW-ELAST, som är en del i Garpco-koncernen, växer med företagsförvärv i Polen, se Pressrelease_UW_TM-Rubber

december 2016

Ny ekonomi- och finansieringspolicy

Pressrelease_Garpco_ekonomi_finansieringspolicy

november 2016

Awal söker ny ekonomichef Annons ekonomichef Awal

november 2016

Bokslutskommuniké för kvartal 3 2016 publiceras Periodrapport Kv3 2016

augusti 2016

Bokslutskommuniké för andra kvartalet publiceras, se Periodrapport Kv2 2016

juni 2016

Nytt förvärv i Garpco
Glimakra of Sweden AB, som är en del av Garpco-koncernen, har förvärvat Fanérami Sweden AB, se Pressrelease_Fanerami.

 

maj 2016

Idag, den 3 maj 2016, hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2016 .

Vi har också publicerat bokslutskommunikén för första kvartalet 2016, Periodrapport Kv1 2016.

april 2016

Kallelse till Årsstämma

√Örsredovisning 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2016

Fullmaktsformulär årsstämma 2016

februari 2016

Periodrapport Kv4 2015

november 2015

Periodrapport Kv3 2015

augusti 2015

Periodrapport Kv2 2015

maj 2015

Årsstämmokommuniké 2015

Periodrapport Kv1 2015

mars/april 2015

Kallelse till Årsstämma 2015

Fullmaktsformulär årsstämma 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2015