Nytt från Garpco

nyckeltal_top

Det ligger ingen motsats i att vara offensiv, att ta flera steg framåt samtidigt som man tänker efter inför varje steg

november 2018

Periodrapport Kv3 2018

november 2018

Kvartalsrapport Q3 kommer att publiceras 2018-11-15

september 2018

Garpco söker ny Koncerncontroller/Vice VD, se annons

september 2018

Nytt datum för publicering av periodrapport Kvartal 3 är 2018-11-07.

augusti 2018

Periodrapport Kv2 2018

augusti 2018

Pressmeddelande:

Information om koncernchef Markus Strand

maj 2018

Årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2018

Bokslutskommuniké för första kvartalet 2018, se Periodrapport Kv1 2018

april 2018

Garpco kallar till årsstämma 7 maj 2018

Kallelse till Årsstämma 2018

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

√Örsredovisning 2017

februari 2018

Bokslutskommuniké 2017, se Periodrapport Kv4 2017

november 2017

UW-ELAST AB, som ingår i Garpco-koncernen, förvärvar Polyteknik i Mariestad AB, se Pressrelease_Polyteknik

november 2017

Periodrapport Kv3 2017

augusti 2017

Periodrapport Kv2 2017

maj 2017

Den 3 maj höll Garpco sin årsstämma, se PM РGarpco РStämmokommuniké årsstämma, samt publicerade bokslutskommuniké för första kvartalet 2017, se Periodrapport Kv1 2017

 

april 2017

√Örsredovisning Garpco 2016

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpco 170503

Fullmaktsformulär årsstämma 170503

mars 2017

Garpco kallar till årsstämma 3 maj 2017, se Kallelse till Årsstämma 2017

 

mars 2017

Swedex AB köper produktion av röjsågklingor, se Pressrelease_Swedex_Strand Verktyg

mars 2017

Nytt datum för årsstämma

Datumet för årsstämma i Garpco är flyttat från den 4 maj till den 3 maj.

februari 2017

Bokslutskommuniké, se Periodrapport Kv4 2016

januari 2017

UW-ELAST, som är en del i Garpco-koncernen, växer med företagsförvärv i Polen, se Pressrelease_UW_TM-Rubber

december 2016

Ny ekonomi- och finansieringspolicy

Pressrelease_Garpco_ekonomi_finansieringspolicy

november 2016

Awal söker ny ekonomichef Annons ekonomichef Awal

november 2016

Bokslutskommuniké för kvartal 3 2016 publiceras Periodrapport Kv3 2016

augusti 2016

Bokslutskommuniké för andra kvartalet publiceras, se Periodrapport Kv2 2016

juni 2016

Nytt förvärv i Garpco
Glimakra of Sweden AB, som är en del av Garpco-koncernen, har förvärvat Fanérami Sweden AB, se Pressrelease_Fanerami.

 

maj 2016

Idag, den 3 maj 2016, hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2016 .

Vi har också publicerat bokslutskommunikén för första kvartalet 2016, Periodrapport Kv1 2016.