kinnarpshuset


Vår vision

Garpco AB består idag av en grupp av företag som kontinuerligt utvecklas vidare till en mycket lönsam och välskött företagsgrupp.

Tveka inte att kontakta oss i frågor som rör Garpcokoncernens kompetensområden eller i samband med avyttring av ert företag.

Vår vision är att genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt skapa en lönsam företagsgrupp med sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare som tillväxtkapital tryggas.

Bygger lönsamhet med kompetens och självständigt tänkande