nötter


AffÀrsidé m.m.

AffÀrsidé

GarpcoŽs övergripande affÀrsidé Àr att förvÀrva och lÄngsiktigt utveckla mindre och medelstora företag som Àr industri- och handelsföretag. Detta för att ge aktieÀgarna god avkastning pÄ det investerade kapitalet.

Garpco ska tillfredstÀlla behovet av att kunna nÄ en bra vÀrdetillvÀxt genom investering i smÄ och medelstora företag utan att investeraren sjÀlv behöver gÄ in i de enskilda bolagen. Garpco ska dessutom genom sitt management se till att dotterbolagen Àr vÀlskötta och vÀlprofilerade i sina respektive segment.


Stategi

Garpco ska bedriva en verksamhet med lÄg riskprofil. I respektive affÀrsomrÄde ska finnas en ledning med stort kunnande om verksamhetens teknik och marknad. Varje verksamhet ska utvecklas efter sina förutsÀttningar. Garpco ska vÀxa genom en kombination av organisk tillvÀxt genom produktutveckling/marknadssatsningar och genom företagsförvÀrv.


FörvÀrv

Garpco förvÀrvar företag som frÀmst Àr industri- eller handelsföretag med en produktinriktning mot industri-, bygg och handelsföretag. De förvÀrvade företagen ska vara klart nischinriktade och ha goda förutsÀttningar för en framtida positiv tillvÀxt.


Exit

Garpco ska ha en lÄngsiktig syn pÄ sitt Àgande i de olika verksamheterna. En försÀljning av ett dotterbolag eller av ett helt affÀrsomrÄde kan ske om en ny Àgare förvÀntas kunna utveckla denna verksamhet bÀttre Àn Garpco.

En företagsgrupp för tillvÀxt och utveckling