bird


Filosofi

– Enkelhet
– Effektivitet
– Förändringsbenägenhet
– Ansvar
– Frihet

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling