historia


Historia

Garpco AB är sedan 1996 moderbolag i en företagsgrupp som skapar tillväxt genom att utveckla dotterbolagens verksamhet samt genom förvärv av små- och medelstora företag. Garpco arbetar långsiktigt och är idag aktiva inom industri och handel.

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling