Styrelsen


Markus Strand
, född 1971
Ledamot/VD
Högskoleingenjör
Styrelseledamot sedan februari 2008.

Nuvarande uppdrag m.m. VD och koncernchef i Garpco AB. Styrelseordförande/ledamot i koncernens bolag. Styrelseordförande i det egna bolaget Idevia AB. Styrelseledamot i 3Dialog AB.

Tidigare uppdrag. Utvecklingschef för köksfläktar inom Electrolux koncernen 1995-2000. VD i Swedex AB 2000- 2011. Vice VD i Garpco AB 2007-2011

Aktieinnehav. 52 000 A-aktier och 86 254 B-aktier via bolag.


Lars Andersson
, född 1966
Ledamot
Civilekonom
Styrelseledamot sedan 2013. Styrelsens ordförande 2014-maj 2015.

Nuvarande uppdrag m.m. Egenföretagare. Ordförande i de egna bolagen Lars Andersson Holding AB och LA Serviceutveckling AB. Styrelseledamot i Great Security Holding AB.

Tidigare uppdrag. CFO Securitas Direct 2003-2012. Ett flertal ekonomichefsbefattningar inom Securitas gruppen 1992-2002 i bl.a. Portugal och USA. Ordförande/ledamot i Securitas Direct AB samt i ett antal av Securitas Directs dotterbolag fram till 2012. Styrelseordförande i DYVDC Holding AB. Styrelseledamot i Jobmeal AB.

Aktieinnehav. 7 000 B-aktier.

 

Ingrid Salén, född 1968
Ledamot, ordförande
Civilingenjör
Styrelseledamot sedan 2015.
Styrelseordförande sedan 2019.

Nuvarande uppdrag m.m. VD i de egna bolagen Rentability Sweden AB och Rentability Konsult AB. Styrelseordförande i NeoDynamics AB och Developeration AB.

Tidigare uppdrag. Sourcing and Supplier Management Director i Maquet Critical Care AB 2012-2014, Purchasing Director 2003-2011 på Scania CV AB, i ett flertal befattningar.

Aktieinnehav. 10 000 A-aktier samt 23 278 B-aktier via bolag.

 

Håkan Nelson, född 1949
Ledamot
Civilekonom
Styrelseledamot sedan 2015.

Nuvarande uppdrag m.m.  Ordförande i Almi Invest Syds investeringskommitté. VD i egna konsultbolaget Nelicon AB.

Tidigare uppdrag. VD Malmöhus Invest AB 1992-2011. Ordförande och styrelseledamot i ett flertal av Malmöhus Invest delägda bolag. Styrelseledamot i Climat80 AB, Företagsutveckling i Solna AB samt Swedish Growth Fund AB.

Aktieinnehav. Representerar Tibia Konsults innehav av
55 000 A-aktier samt 311 420 B-aktier.

 

Harriet Lidh, född 1965
Ledamot
Ingenjör
Styrelseledamot sedan 2019.

Nuvarande uppdrag m.m. Styrelseledamot i de egna bolagen Lidhs Förvaltning AB, Lidhs Tooling AB och Lideco AB. Styrelseledamot i Precomp Solutions AB, Nitator Automotive Group, Kagon AB, Masentia Holding AB och Cellimpact AB.

Tidigare uppdrag. VD Lidhs Verktyg AB 1996-2017. Styrelseledamot i Svensk Industrif√∂rening, Form- & Pressverktygsf√∂reningen, Fordonskomponentgruppen, Undexo, VA Automotive i H√§ssleholm AB, Jobro Sheet Metal Technology AB samt i √Ėstra Kinds Elkraft.

Aktieinnehav.

 

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling