Styrelsen

Rolf Ekedahl, född 1949
Styrelsens Ordförande
Ekonom
Styrelsens ordförande under tiden februari 2008-maj 2011, styrelseledamot maj 2011-maj 2015, därefter styrelsens ordförande.

Nuvarande uppdrag m.m. Styrelseledamot i
ROL AB och i EkoBalans Fenix AB.

Tidigare uppdrag.
VD i Munksj√∂ AB 1983 ‚Äď 2000.
VD i R√∂rvik Timber AB 2001 ‚Äď 2004. Styrelseordf√∂rande i ROL International AB, NJ Holding AB samt i Expandia Moduluthyrning AB. Styrelseledamot i Getinge AB och i R√∂rvik Timber AB.

Aktieinnehav. 2 100 B-aktier.

 

Markus Strand, född 1971
Ledamot
Högskoleingenjör
Styrelseledamot sedan februari 2008.

Nuvarande uppdrag m.m. VD och koncernchef i Garpco AB. Styrelseordförande/ledamot i några av koncernens bolag.

Tidigare uppdrag. Utvecklingschef för köksfläktar inom Electrolux koncernen. Vice VD i Garpco AB t.o.m. maj 2011. VD i Swedex AB t.o.m. augusti 2011.

Aktieinnehav. 52 000 A-aktier och 86 254 B-aktier via bolag.


Lars Andersson
, född 1966
Ledamot
Civilekonom
Styrelseledamot sedan 2013. Styrelsens ordförande 2014-maj 2015.

Nuvarande uppdrag m.m. Egenföretagare. Ordförande i de egna bolagen Lars Andersson Holding AB och LA Serviceutveckling AB. Styrelseledamot i Jobmeal AB.

Tidigare uppdrag. CFO Securitas Direct 2003-2012. Ett flertal ekonomichefsbefattningar inom Securitas gruppen 1992-2002 i bl.a. Portugal och USA. Ordförande/ledamot i Securitas Direct AB samt i ett antal av Securitas Directs dotterbolag fram till 2012. Styrelseordförande i DYVDC Holding AB.

Aktieinnehav. 7 000 B-aktier.


Ingrid Salén, född 1968
Ledamot
Civilingenjör
Styrelseledamot sedan 2015.

Nuvarande uppdrag m.m. VD i de egna bolagen Rentability Sweden AB och Rentability Konsult AB. Styrelseledamot i Navigation Dynamics AB.

Tidigare uppdrag. Sourcing and Supplier Management Director i Maquet Critical Care AB 2012-2014, Purchasing Director 2003-2011 på Scania CV AB, i ett flertal befattningar.

Aktieinnehav. 10 000 A-aktier samt 23 278 B-aktier via bolag.

 

Håkan Nelson, född 1949
Ledamot
Ekonom
Styrelseledamot sedan 2015.

Nuvarande uppdrag m.m. Styrelseledamot i Climat80 AB inklusive dotterbolag, styrelseledamot i StyrelseAkademien Skåne samt i Swedish Growth Fund AB. VD i egna konsultbolaget Nelicon AB.

Tidigare uppdrag. VD Malmöhus Invest AB 1992-2011, styrelseledamot och ordförande i ett flertal av Malmöhus Invest delägda bolag. Styrelseledamot i Företagsutveckling i Solna AB.

Aktieinnehav. Representerar Tibia Konsults innehav av
55 000 A-aktier samt 311 420 B-aktier.

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling