Styrelsen


Markus Strand
, född 1971
Ledamot/VD
Högskoleingenjör
Styrelseledamot sedan februari 2008

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef i Garpco AB. Styrelseordförande/ledamot i koncernens bolag. Styrelseordförande i det egna bolaget Idevia AB. Styrelseledamot i 3Dialog AB.

Tidigare uppdrag: Utvecklingschef för köksfläktar inom Electrolux koncernen 1995-2000. VD i Swedex AB 2000- 2011. Vice VD i Garpco AB 2007-2011

Aktieinnehav: 52 000 A-aktier och 87 694 B-aktier via bolag.


Hans Karlsson
, född 1979
Ledamot
Ekonom
Styrelseledamot sedan 2021

Nuvarande uppdrag: CFO för Tibia Konsult AB. Styrelseledamot i Parkman AB. Grundare Valberedning.se

Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom ekonomifunktionen Gigaset (Siemens) bl.a. CFO för verksamheten i Turkiet. Controllerchef Kronans Apotek AB. Chef för controlling och kundanalys på Comviq (Tele2).

Aktieinnehav: Representerar Tibia Konsults innehav av
55 000 A-aktier samt 311 420 B-aktier.

 

Ingrid Salén, född 1968
Ledamot, ordförande
Civilingenjör
Styrelseledamot sedan 2015
Styrelseordförande sedan 2019

Nuvarande uppdrag: VD i de egna bolagen Rentability Sweden AB och Rentability Konsult AB. Styrelseordförande i NeoDynamics AB och Developeration AB.

Tidigare uppdrag: Sourcing and Supplier Management Director i Maquet Critical Care AB 2012-2014, Purchasing Director 2003-2011 på Scania CV AB, i ett flertal befattningar.

Aktieinnehav: 10 000 A-aktier samt 23 278 B-aktier via bolag.

 

Håkan Nelson, född 1949
Ledamot
Civilekonom
Styrelseledamot sedan 2015

Nuvarande uppdrag: Ordförande i Almi Invest Syds investeringskommitté. VD i egna konsultbolaget Nelicon AB.

Tidigare uppdrag: VD Malmöhus Invest AB 1992-2011. Ordförande och styrelseledamot i ett flertal av Malmöhus Invest delägda bolag. Styrelseledamot i Climat80 AB, Företagsutveckling i Solna AB samt Swedish Growth Fund AB.

Aktieinnehav:¬†–

 

Harriet Lidh, född 1965
Ledamot
Ingenjör
Styrelseledamot sedan 2019

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i de egna bolagen Lidhs Förvaltning AB, Lidhs Tooling AB och Lideco AB. Styrelseledamot i Precomp Solutions AB, Nitator Automotive Group, Kagon AB, Masentia Holding AB.

Tidigare uppdrag:¬†VD Lidhs Verktyg AB 1996-2017. Styrelseledamot i Svensk Industrif√∂rening, Form- & Pressverktygsf√∂reningen, Fordonskomponentgruppen, Undexo, VA Automotive i H√§ssleholm AB, Jobro Sheet Metal Technology AB, √Ėstra Kinds Elkraft samt i Cellimpact AB.

Aktieinnehav:¬†–

 

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling