varabolag

Garpco har idag helägda dotterbolag inom tre
affärsområden:

industriverktyg Industriverktyg

I det här affärsområdet ingår företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor.

industrikomp Industrikomponenter i polymera material

Inom affärsområdet finns företag som säljer och tillverkar produkter i polyuretan, såväl formgjuten polyuretan och formsprutade detaljer som produkter med polyuretanbeläggning, samt säljer och tillverkar produkter i gummi och silikon.

design Interiör och design

Affärsområdet utgörs av företag som tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av offentlig miljö.

För information om de enskilda företagen inom respektive affärsområde, använd länkarna till vänster.

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling