Glimakra1 Glimakra of Sweden AB
Box 125
289 04 Glimåkra
Tel: 044-454 10
Fax: 044-454 21
Mail: info@glimakra.com
Hemsida: www.glimakra.com

Glimakra of Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Garpco AB. Glimakra of Sweden AB tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av offentlig miljö. Sortimentet består främst av skärmväggar och ljudabsorbenter med tillhörande produktsortiment såsom receptionsdiskar, monterskåp m.m. Företaget är en ledande aktör i Skandinavien inom denna nisch.
I bolaget ingår också produktområdet Wall Systems, som utvecklar, producerar och levererar laminatprodukter för i huvudsak väggar och väggsystem med modern design för privata och publika miljöer.

Glimakra of Sweden AB är beläget i Glimåkra där det startade sin verksamhet 1948. Verksamheten bedrivs i egna ändamålsenliga lokaler med en total yta på ca
8000 m2. Bolaget har också en produktionsenhet i Tranås för möbelkomponentstillverkning.