Swedex bild Swedex AB
Hallevadsgatan 18
595 35 Mjölby
Tel: 0142-189 50
Fax: 0142-129 80
Mail: info@swedex.com
Hemsida: www.swedex.se

Swedex AB är ett av koncernen helägt dotterbolag.
Swedex AB är en av norra Europas ledande tillverkare av sågklingor. Företaget besitter ett mycket stort kunnande om kapning och klyvning med hjälp av hårdmetallbelagda sågklingor. Den långsiktiga satsningen på kompetens, kundservice och produktutveckling har gjort företaget marknadsledande inom sin bransch.
Sågklingorna säljs genom ett nätverk av distributörer och återförsäljare i hela Sverige och hälften av försäljningen sker via export.

I Skogås, Stockholm, har Swedex en avdelning som, under varumärket Diamantprofil, tillverkar elektropläterade slipverktyg. De beläggs antingen med diamant eller bornitrid och har många användningsområden varför de återfinns inom de flesta branscher. Exempelvis nyttjas verktygen vid bearbetning av hårdmetall, keramer, armerade plaster, kompositer, sten, betong, kisel, härdat stål, rostfritt stål mm. När verktygen blivit utslitna kan de ombeläggas för en väsentlig ökad livslängd.

Swedex AB är beläget i Mjölby, där det startade sin verksamhet 1983, samt i Skogås. Diamantprofil AB var tidigare ett helägt dotterbolag till Swedex men verksamheten ingår sedan november 2016 som en del i Swedex.

Under 2017 förvärvades Strand Verktyg AB, en specialist på högkvalitativa röjsågklingor, genom en inkråmsaffär.