Trekollan1 Trekollan AB Sweden
Filhuggarevägen 6
287 72 Traryd
Tel: 0433-627 20
Mail: info@uw-elast.se
Hemsida: www.trekollan.se
trekollan_logo


Trekoll√°n AB
är ett helägt dotterbolag till UW-ELAST AB som ingår i Garpcokoncernen.

Fr√•n och med 1 januari 2010 har de anst√§llda och tillverkningen f√∂rts √∂ver till UW-ELAST AB, d√§r produktionen i Trarydfabriken f√•r ben√§mningen ”UW syd”. Trekoll√°n AB √§r s√•ledes numera endast ett fastighetsbolag i vilket moderbolaget bedriver produktion.

Trekollán AB är beläget i Traryd i Markaryds kommun i södra Småland. Verksamheten startades en gång i tiden av Trelleborg AB och nuvarande bolag startades 1993 i samband med att Trelleborg sålde inkråmet till ett nystartat bolag.